Home » Klasične poduke stranog jezika

Jezici u ponudi: engleski, njemački, talijanski, francuski

PAKET EKIPA
- 2-3 polaznika (mini grupa)
- broj školskih sati: 20 ili po dogovoru
- CIJENA: 1600 kn po polazniku (za 20 sati)

PAKET SAMAC
- 1 polaznik (individualno predavanje)
- broj školskih sati: 20 ili po dogovoru
- CIJENA: 2300 kn po polazniku (za 20 sati)

  • Minimalan broj sati u paketu je 15, maksimalan broj polaznika je 3.
  • Uz kombinaciju e-learninga ili korespondencije, mogući su popusti.
  • Vrijeme održavanja poduka sukladno je Vašim potrebama i mogućnostima.

579691_76076519